Møteplan 2021

Aure sokneråd: 2.3.21, 29.4.21, 14.9.21, 26.10.21

Stemshaug sokneråd: 9.3.21, 20.5.21, 24.8.21, 11.11.21

Tustna menighetsråd: 04.3.21, 27.5.21, 9.9.21, 25.11.21