Fortløpende Coronainformasjon


Her oppdaterer kyrkja i Aure kommune fortløpende smittevern informasjon.

 

Kirken skal være til stede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen. Nye retningslinjer fra Den norske kirke åpner for å holde gudstenester i kyrkjene.

Koronapandemien medfører endringar i aktivitetene i menighetene. Begravelser, dåp og vielser har vi fortsatt i begrenset omfang. Me tenkjer nytt når det gjeldar å møte de som har behov for besøk, samtale eller nattverd. Vi er tilgjengelig for samtaler som kan gjennomføres på telefon eller over nettet.

Dersom hjemmebesøk er etterspurt, må vi som er ansatte i kirken følge samme retningslinjer som helsepersonell. I tillegg til å følge regjeringens og folkehelseinstituttets råd, gjør vi egne vurderinger lokalt og regionalt innenfor prostiet. Alle har et ansvar for å bidra i denne dugnad, i tillegg til den enkelte kommune og Fylkesmannen og Bispedømme.

For tiden er det tillatt med maks 200 deltakere i kyrkjene betinget at man kan halde 1 meters avstand, skulder til skulder. Dette betyr i praksis ca. 60-80 i Gullstein og Stemshaug kyrkjer, og fleire i Aure kyrkje. Nærkontaktgrupper, d.v.s. folk som bor sammen, kan sitte tettere. Det er derfor ikke muleg å sette et fast tall. Antall nærkontaktgrupper varierer. I tillegg har myndigheitene krav til registrering av deltakere med navn og mobilnummer, av hensyn til smittevern. Informasjonen oppbevares trygt i 10 dager før den makuleres. Kyrkje forholder seg til desse krav. Me takker for forståing og samarbeid med samfunnsdugnad mot smittefare.

Smittevernveilederenklikk her.

 

Ang. kirkelige handlinger:

Hold deg oppdatert på nettsider og/eller sosiale mediekanaler. For menighetens aktiviteter se www.aurekyrkje.no -"forside" og facebook siden, Aure kyrkjekontor.

Hvis du har avtalt dåp, vigsel eller gravferd blir du kontaktet direkte for å avtale veien videre.

Generelt råd

Dåp:

Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. De som har meldt barnet sitt til dåp, kontaktes for å diskutere mulige løsninger for separat dåpsseremoni eller utsettelse. Vi ønsker en god dialog med dåpsforeldre. Hva er deres behov? Hvordan kan vi opptre slik at alle er trygge? Vi gjør vår beste for å sikre en best mulig løsning.

Konfirmasjon:
Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, også konfirmasjoner, innan smittevern restriksjoner. Avtal gjestelister med Stig Ottar Jensen, konfirmasjonslærer. Følgende datoer er satt opp for konfirmasjonar:

30.08.2020 kl. 11.00 Gullstein kirke.
5.9.2020 kl. 11.00 Aure kyrkje
6.9.2020 kl. 11.00 Aure kyrkje
13.9.2020 kl. 11.00 Stemshaug kyrkje

Begravelser og bisettelser:

Begravelser og bisettelser må til enhver tid vurderes ut fra FHI og lokal helsemyndighet sine anbefalinger.

Begravelser/bisettelser gjennomføres pr. august 2020 med følgende begrensninger:

* Aure kyrkje inntill 200 personer som kan delta i tillegg til  byrå, prest, kirketjener og organist med 1 meter avstand skulder til skulder og smittevern tiltak. 

* Stemshaug kyrkje og Gullstein kirke ca. 70 personer som kan delta i tillegg til  byrå, prest, kirketjener og organist med 1 meter avstand skulder til skulder og smittevern tiltak. 

* Deltakere som bor i nærkontaktgrupper kan sitte tettare og kan dermed gi plass til nokre få fleire deltakere i sum. Sitteplan utarbeides av begravelsesbyrået.

Situasjonen og krav til smittevern kan endre seg. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det viktig å finne alternative muligheter. Dette kan f eks dreie seg om:
- Urnebegravelse etter kremasjon. Gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 mnd
- Gravlegging med få mennesker/ nærmeste familie til stede med tilbud om minneseremoni for alle som ønsker når situasjonen tillater det
- Gravlegging for begrenset antall inviterte
- Avtale med pårørende om hilseregler og fysisk kontakt
Prest og kirkeverge har løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokale grenser og muligheiter for fleksibilitet med hensyn til seremonier.

Soknebud:

Soknebud skal prioriteres, men ved mistanke om smittefare skal kommunelege konsulteres for vurdering av gjennomføring.

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke:

Kirkelig betjening av koronasmittede og syke omfattes av smittvernlovens regelverk der arbeidsgiver har ansvar for å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker. Betjening av og arbeid overfor smittede og syke skjer derfor framover i tråd med retninglinjer.

Tilbake