STOR SONGKVELD


Stor songkveld i Gullstein kirke torsdag 05.oktober KL.19.00.

Kor og korps frå heile kommunen deltek.

Nye og gamle salmar.

Markering av reformasjonsjubileet.

Kyrkjekaffe.

VELKOMNE!

 

Tilbake