Viktig korreksjon - Menighetsblad


Bankkontonr på giro i Menighetsbladet er feil.
Det korrekte bankkontonr. er 3930.18.17065

Vi beklager!

Tilbake