KONFIRMANT 2021


For alle som vurderer å bli konfirmant i Aure kommune.

 

Nå i høst har vi startet opp med konfirmantundervisning for et nytt kull. Alle som vurderer konfirmasjon, men enda ikke har meldt seg på, må ta kontakt med Aure kirkekontor.

Fyll ut skjemaet og lever på kirkekontoret, eller på mail: stig.ottar@aurekyrkje.no eller post@aurekyrkje.no. Ta også kontakt ved eventuelle spørsmål knyttet til konfirmanttiden. 

 

I konfirmanttida vil du oppleve:

- Gode fellesskap

- Undervisning og samtaler om kristen tru og det å vere ung

- Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid

- Å bli kjent med kyrkjerommet

- Å vere med på gudstenester

- Turar eller konfirmantleir

 

Nokre av tema som er med i konfirmanttida:

- Vennskap og relasjoner

- Gud, Jesus og Den heilage ande

- Solidaritet og nestekjærleik

- Sorg og glede, godt og vondt

- Kjærleik, seksualitet og samliv

- Bibel og bønn

- Gudsteneste og nattverd

- Sjølvbilete og menneskesyn

- Miljø og rettferd

Du kan også lese om konfirmanttiden på hjemmesiden til DNK:  https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Konfirmasjonsdatoer 2021:

2. mai 2021 - Stemshaug kyrkje
9. mai 2021 - Gullstein kirke
13. mai 2021 - Aure kyrkje

Med forbehold om evt naudsynte endringar i coronatid. En evt. utsettelse til hausten tas stilling til innan begynnelsen av mars.

 

Tilbake