Resultat kyrkjevalet 2023


Oversikt over resultatet for kyrkjevalet 2023

Valgresultater

Aure sokn

Medlemmer

Mari Fladseth f. 1982

Marianne Husby f. 1975

Marit Klungen f. 1965  

Hilde Klaksvik Valaas f. 1980

Atle Ivar Husby f. 1964

Otto Inge Sandvik f. 1960

Varamedlemer

Pauline Ulfsnes f. 1960

Gunnar Endre Vingsnes f. 1957

Elisabeth Lillehagen f. 1967

Bodil Stensby f. 1960

Valgdeltagelse
13 % av 1315 stemmeberettigede
 

Stemshaug sokn

Medlemmer

Heidi Hjelen f. 1971

An-Mari Ulfsnes f. 1963

Wenche Kjørsvik f. 1974

Jøran Ulfsnes-Skar f. 1971

Brit Nilsen f. 1960

Aslaug Solfrid Torstuen f. 1955

Varamedlemer

Ole Hjelanes f. 1966 

Halvard Wessel f. 1949

Lars Even Hjelen Åsebø f. 1992

Kristoffer Margido Kjørsvik f. 2000

Valgdeltagelse

22 % av 401 stemmeberettigede
 

Tustna menighet

Medlemmer

Geir Ove Søyseth f. 1969

Gunn Randi Fossland f. 1966

Leif Johan Birkelund f. 1953

Arne Georg Vassvik f. 1954

Oddrun Hals f. 1947

Bjørg Turid Aursøy-Stranden f. 1971

Varamedlemmer

Ole Gunnar Stranden f. 1962

Steinar Olav Gjøstøl f. 1956

Ingrid Anne Skarset f. 1940

Svein Åge Stranden f. 1971

Valgdeltagelse

20 % av 625 stemmeberettigede  

Resultatet frå bipedømerådsvalet i Møre bispedøme:

Therese Kristin Utgård Aas f. 1979        Åpen folkekirke
Amalie Valde Berge f. 1996                    Nominasjonskomiteens liste 
Arnt Ove Tenfjord f. 1957                        Frimodig kyrkje 
Olav Myklebust f. 1969                           Åpen folkekirke
Knut Støbakk f. 1953                              Nominasjonskomiteens liste
Laila Terese Alendal f. 1974                    Bønnelista
Ole Kristian Gundersen f. 1964               Åpen folkekirke
Varamedlemer
Johan Gjendemsjø f. 1961                      Bønnelista 
Amalie Holm f. 1998                                Bønnelista
Marlene Lunde Vaage f. 1997                 Bønnelista
Odd Keir Sæbø f. 1980                           Bønnelista
Marte Sofie Leithaug Guddal f. 1994      Frimodig kyrkje
Asbjørn Simonnesf. 1951                       Frimodig kyrkje
Anna Myklebust f. 1980                          Frimodig kyrkje
Helge Håberg f. 1956                             Frimodig kyrkje
Mildrid Fiske f. 1956                               Nominasjonskomiteens liste
Ingunn Karijord f. 1971                          Nominasjonskomiteens liste
Frode Rabbevåg f. 1959                        Nominasjonskomiteens liste
Ane Marie Holm f. 2001                        Nominasjonskomiteens liste
Solrun Røsvik Sørli f. 1965                    Nominasjonskomiteens liste
Maren Elgsaas Alnæs f. 1995                Åpen folkekirke
Ida Therese Frågodt f. 2000                  Åpen folkekirke
Magnar Hjertenæs f. 1962                    Åpen folkekirke
Marit Aklestad f. 1983                           Åpen folkekirke   
Margaret Sivertsen Mørk f. 1952          Åpen folkekirke
Kristine Avseth Glimsdal f. 1999           Åpen folkekirke

Tilbake