Kyrkjevalet 2023


 FRÅ 10 AUGUST TIL 8 SEPTEMBER

MÅNDAG 11. SEPTEMBER

Det skal i haust veljast nye sokneråd for perioden 2023-2027 . Direkte val på leke medlemmar til bispedømerådet skjer samtidig med soknerådsvalet. Kyrkjevalet skal føregå same dag og i same bygningar som kommunevalet.

Det skal veljast 6 faste medlemmar til kvart sokneråd og 5 vararepresentantar. Du kan stemme frå det året du fyller 15 år. Det nye soknerådet trer i funksjon frå 1. november 2023.

 

Ivar Husby                  Åsmund Almli                        Ingrid Aukan

Aure sokneråd            Stemshaug sokneråd              Tustna menighetsråd

 

     

      Opningstider valdagen måndag 11 september:

 

Sokn

Valkrins

Vallokale

 Opningstid

Aure

Aure

Aure Arena

10 - 20

Stemshaug

Aure

Aure Arena

10 - 20

Tustna

Tustna

Tustna barne- ungdomsskole

10 - 20

 

FØREHANDSTEMMING KYRKJEVAL  I 2023

 

Digital førehandstemming

Ved  kyrkjevalet i 2023 vil det for første gong bli lagt til rette for digital førehandstemming i perioden 10.08 – 06.09. Det betyr at alle veljarar kan logge seg på www.kirkevalget.no   og stemme. Pålogging skjer med Bank-ID eller tilsvarande. Ein veljar kan stemme digitalt fleire gonger. Det er den siste digitale stemma blir den gjeldande. Ein veljar som har stemt digitalt, kan ikkje stemme på nytt på papir, verken i perioden for førehandsstemmene eller på valdagen.

 

*Aure Kyrkjekontor

  • Tysdag og torsdag i vekene 32-36. mellom kl. 09.00-13.00
  • Torsdag 31. august mellom kl. 15.00 - 20.00

 

*Aure sokn

  • Søndag 20.08 i Aure kyrkje (etter gudsteneste kl. 12.00 – 13.00

 

*Stemshaug sokn

  • Matkroken, Kjørsvikbugen    fredag 25.08 kl. 14.00 -17.00
  • Coop Vikhals laurdag 26.08 kl. 12.00-15.00
  • Søndag 13.08 i Stemshaug kyrkje (etter gudsteneste)  kl. 12.00 - 13.00

 

*Tustna sokn

  • Søndag 3.09 Gustein kirke (etter gudsteneste) kl. 12.00 -13.00

 

Det vil bli teke kontakt med institusjonane i kommunen om det er ønskje med ambulerande førehandstemming.

 

 

Manntalet

Ved å ta kontakt med kyrkjekontoret kan den enkelte person skal frå seinast 10. august få høve til å gjere seg kjent med opplysningar i soknet sitt manntal,  om seg sjølv eller ein anna person som ein har fått fullmakt frå.

 

AURE SOKNERÅD SITT FORSLAG TIL KANDIDATLISTE VAL 2023

Prioritet

Navn

Fødselsdato

1

Mari Fladseth

29.09.1982

2

Atle Ivar Husby

21.04.1964

3

Marianne Husby

21.04.1975

4

Marit Klungen

25.06.1965

5

Elisabeth Lillehagen

03.02.1967

6

Otto Inge Sandvik

25.03.1960

7

Bodil Stensby

14.01.1960

8

Pauline Ulfsnes

23.10.1960

9

Hilde Klaksvik Valaas

27.07.1980

10

Gunnar Endre Vingsnes

26.09.1957

 

 

STEMSHAUG SOKNERÅD SITT FORSLAG TIL KANDIDATLISTE VAL 2023

Prioritet

Navn

Fødselsdato

1

Ole Hjelanes

27.09.1966

2

Heidi Hjelen

07.10.1971

3

Brit Nilsen

22.01.1960

4

Halvard Wessel

26.09.1949

5

Ann-Mari Ulfsnes

17.02.1963

6

Kristoffer Margido Kjørsvik

05.07.2000

7

Toralf Bakken

08.08.1956

8

Wenche Kjørsvik

01.10.1974

9

Jøran Ulfsnes-Skar

11.05.1971

10

Aslaug Solfrid Torstuen

01.12.1955

11

Lars Even Hjelen Åsebø

18.12.1992

 

 

Tustna menighesråd sitt forslag til valgliste 2023

t

Navn

Fødselsdato

 

1

Leif Johan Birkelund

04.10.1953

 

2

Gunn Randi Fossland

04.06.1966

 

3

Steinar Olav Gjøstøl

02.10.1956

 

4

Oddrun Hals

21.06.1947

 

5

Ingrid Anne Skarset

19.10.1940

 

6

Bjørg Turid Aursøy-Stranden

19.06.1971

 

7

Ole Gunnar Stranden

27.09.1962

 

8

Svein Åge Stranden

27.03.1971

 

9

Geir Ove Søyseth

04.08.1969

 

10

Arne Georg Vassvik

07.05.1954

 

 

Tilbake