SAMTALEGUDSTJENESTE 30.04. KL. 16.00


VELKOMMEN TIL SAMTALEGUDSTJENESTE I GULLSTEIN  KIRKE 

Søndag 30. april kl. 16.00 er det samtalegudstjeneste for årets konfirmanter i Gullstein kirke 

Takkeofferet går til konfirmantarbeidet i sokna.

Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten 

Tilbake