Fasteaksjonen 2024


FASTEAKSJONEN

TIRSDAG 19.MARS KL. 17.00-20.00

FASTEAKSJONEN 2024

"HÅP I EN DRÅPE VANN"

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. De jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

I fasteaksjonen samler de inn penger til dette livsviktige arbeidet, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske. Årets aksjonsdager er 17.-19. mars 2024.

I Aure skal vi hjelpe til med denne viktige innsamlingen. Det skjer tirsdag 19.mars, på ettermiddagen i form av en dør til dør-aksjon. Det er de kirkelige konfirmanter i Aure med støtte fra konfirmantutvalget som er bøssebærere og som skal samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. De kommer rundt i hele

Se mer om innsamlingen på www.fasteaksjonen.no.

Om du ikke får besøk den 19.mars, ikke har kontanter eller er bortreist så kan du gjerne vippse din gave til   2426.

 

TA GODT IMOT KONFIRMANTANE :)

Tilbake