KYRKJEVALG 2019 førehåndsrøysting


Forhåndsstemming - Kyrkjeval 2019
Når: tys/fre uke 33,34 og 36 - kl.9-13
Sted: Aure kyrkjekontor, Aursundvegen 147, 6690 Aure 

Kyrkjevalg 2019

Medlemmer i sokneråd, bispedømeråd og kyrkjemøte veljast i 2019. Dei veljast for 4 år. Valdagen er .9. september i Aure kommune.

Du som er medlem i Den norske kirke mottar et valgkort før valget. Det er bostad pr 30 juni som avgjer din soknetilhøyrighet.

Det blir mulig å førehåndsstemme frå 13.08. på Aure kyrkjekontoret tysdag eller fredag kl. 9-13 uke 33, 34 og uke 36. Meir informasjon kjem snart om førehåndsstemming på institusjonane. Ring kontoret på 71 64 62 51 hvis du har spesielle behov rundt det å stemme. Ambulerande valgfunksjonærar kan avtale tilrettelegging.

NB - Medlemslister, d.v.s. manntall, skal ikkje gjøres tilgjengeleg for å sikre vern av sensitive opplysningar. Tilsette på kyrkjekontoret kan sjekke din medlemstilhøyrigheit. Ring 47975085 i åpningstid.

Takk for at du deltek i Kyrkjeval 2019!

 

 

 

 

Tilbake