LEDIG VIKARIAT


VIKAR SOM KYRKJETENAR/KYRKJEGARDSARBEIDAR

Vi har ledig vikariat som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeiar 

  • 55% stilling
  • Arbeidstid er både på kvardagar og helg ( ca 1 helg i mnd.)
  • Arbeidet består av tilrettelegging av lokale (kyrkja) til kyrkjelege handlingar,  og bistand under tenestene. Dette gjelder Lyd/utstyr/reinhald.
  • Vaktmesteroppgåver i kyrkjebygga, og drifting av gravplassane. 
  • klipping av gras / rydding av snø.

 

  • Arbeidsvilkår i høve KA sin hovudavtale og tariffavtale

Om du er interessert kontakt kyrkjeverja : Judith Bjørk e-post:  judith@aurekyrkje.no

  • TILTREDES SNARAST
Tilbake