INVITASJON TIL MØTE MED ANDRE TROSAMFUNN I KRISTIANSUND TIRSDAG 19.11.19 KL.18.00


Til ulike trossamfunn i Aure, Averøy, Smøla, Tingvoll og Kristiansund

INVITASJON TIL MØTE ANGÅENDE RUTINER I FORBINDELSE MED BEGRAVELSER OG BISETTELSER I AURE, AVERØY,SMØLA,TINGVOLL OG KRISTIANSUND

 

Det er kirkelige fellesråd i kommunene som har forvaltningsansvaret for gravstedene i Norge.

 

Vi inviterer her til et møte hvor vi kan informere og drøfte rutiner i forbindelse med begravelser og bisettelser.

 

  • Tirsdag 19.11.2019
  • Kl: 18.00-20.00
  • Hvor: Kongens Plass 5, møterom 3.etg

 

Dagsorden:

  1. Orientering om gravferdsloven
  2. Orientering om rutiner ved gjennomføring av begravelser og bisettelser
  3. Seremonirom i de ulike kommunene
  4. Åpen post

 

 

Det er fint om vi kan få tilbakemelding på om det kommer noen fra dere.

 

Vel møtt.

 

Hilsen

Averøy kirkelige fellesråd                            Aure kyrkjelege fellesråd 

v/ Kristian Futsæter                                      v/Judith Bjørk           

Kirkeverge                                                    Kirkeverge                            

 

 

 

Smøla kirkelige fellesråd                              Kristiansund kirkelige fellesråd

Judy Rangnes                                                Mildrid Fiske

Kirkeverge                                                     Daglig leder/Kirkeverge

 

 

Tingvoll kirkleige fellesråd

Marit Linberg

Kirkeverge

Tilbake