HØYRING


NYE LOKALE GRAVPLASSVEDEKTER TIL HØYRING

 

Aure kyrkjelege fellesråd har i sak 37/2021 vedteke nye lokale vedtekter for gravplassane i Aure.

De skal ligge ute til høyring fram til 28.02.2022.

Lokale gravplassvedtekter

Høyringssvar sendes til post@aurekyrkje.no , eller til Aure kyrkjeleg fellesråd, Aursundvegen 147, 6690  AURE

Det er statsforvalteren i Vestfold og Telemark som har den endelege godkjenning av vedtektene etter at høyringsfristen er ute.

 

 

Tilbake