Gravferd i korona tider


Retningslinjer ved gravferd.

 

Begravelser og bisettelser:

Det kan på grunn av virussituasjonen bli vanskeleg å ha en ordinær seremoni i kyrkje eller kapell. Kyrkja ved kyrkjeverja og prest vil sammen med pårørende kunne se på alternative muligheitar for gjennomføringen av en seremoni. Situasjonen må til enhver tid vurderes ut fra FHI og lokal helsemyndighet sine anbefalinger.

Begravelser/bisettelser gjennomføres med begrensninger per kyrkje på antall personer som kan delta i tillegg til  byrå, prest, kirketjener og organist. I Aure kyrkje er maks antall p.d.d. 200. Stemshaug kyrkje og Gullstein kirke har 70 som maks antall. Standard tiltak for smittebegrensning er innført, bl.a. krav til avstand og hånddesinfisering, samt tilpassa renhaldsrutinar.

Dersom det ikkje er muleg å gjennomføre en ordinær seremoni, er det viktig å finne alternative muligheitar. Dette kan f eks dreie seg om:
- Urnebegravelse etter kremasjon. Gjennomføres når det er mulig og senast innen 6 mnd
- Gravlegging med få mennesker/ nærmeste familie til stades med tilbud om minneseremoni for alle som ønskjer når situasjonen tillater det
- Gravlegging for begrenset antall inviterte
- Avtale med pårørende om hilsereglar og fysisk kontakt
Prest og kyrkjeverja bør ha løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokal
fleksibilitet med hensyn til seremonier.

Tilbake