Song- og salmekveld i Aure kyrkje 18. november kl. 19.00


Song- og salmekveld i Aure kyrkje torsdag 18.november kl 19.00

 

Song- og salmekveld i Aure kyrkje torsdag 18.november kl 19.00.

Tema: Tru, håp og kjærleik.

Aure Songlag og Arti læll deltar. Arr: Kyrkjemusikalsk utval

Velkommen 

Tilbake